Kako postati član LAG-a „Istočna Istra“?

Član LAG-a „Istočna Istra“ može biti fizička i pravna osoba.
Članstvo u LAG-u može biti redovno i počasno.
Redovni članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe, te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a i koji prihvate Statut LAG-a. Redovni članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a „Istočna Istra“ (Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Pićan i Općina Sveta Nedelja).
Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne ili fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.


Ukoliko želite postati član LAG-a „Istočna Istra“ učinite sljedeće:

 1. Popunite Pristupnicu.
  Pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Osim Pristupnice potrebno je i:

 1. Za fizičke osobe kopija osobne iskaznice, te kratki iskaz interesa za članstvom u LAG- u „Istočna Istra“;
 2. Za obrte, OPG, PG i ostale subjekte koji nisu pravna osoba potrebna je kopija osobne iskaznice vlasnika obrta, odnosno nositelja OPG-a, PG-a ili drugog poljoprivrednog gospodarstva, te kopija Izvadaka iz obrtnog registra ili kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
 3. Za pravne osobe poljoprivredna gospodarstva i ostala trgovačka društva potreban je izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika odnosno predstavnika pravne osobe, a ukoliko pravnu osobu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje;
 4. Za pravne osobe udruge ili zadruge potrebna je odluka Skupštine o pristupanju LAG- u „Istočna Istra“ i kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zadruge, a ukoliko udrugu ili zadrugu u LAG-u ne predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje, potrebno je donijeti odluku o imenovanju predstavnika od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Pristupnicu sa dodatnom dokumentacijom dostavite:

 1. osobno u ured LAG-a „Istočna Istra“ na adresi Rudarska 1, Labin, II kat, soba 24;
 2. poštom na adresu: LAG-a „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52 220 Labin;
 3. elektronskom poštom skeniranu dokumentaciju na info@lag-istocnaistra.hr

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor LAG-a „Istočna Istra“.

 

Prava i obveze redovitih članova LAG-a su da:

 1. sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 2. odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 3. dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 4. zajednički provode dogovorene aktivnosti,
 5. biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 6. budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 7. redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 8. čuvaju i podižu ugled LAG-a,
 9. promoviraju aktivnosti LAG-a,
 10. daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 11. pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

Sudjelujte u izradi Lokalne razvojne strategije Istočne Istre

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Istočna Istra“ 2014. – 2020.

find out more

Kako postati član LAG-a Istočna Istra?

Uključi se u razvoj lokalne zajednice!

find out more
LAG Brošura

Browse through our brochure

Subscribe to our mailing list

Co-financed from the IPARD pre-accession funds of the European Union through LEADER programme

Europska Unija - Leader - Republika Hrvatska
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj