LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva

Objava: Srijeda, 28. Ožujak 2018

Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“ dana 28. ožujka 2018. godine objavljuje prvi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja).

 

Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“. 

 

Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

 

Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Raspoloživa sredstva: 893.424,00 HRK.

 

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.678,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti.

 

Prijave projekata se podnose od 26. travnja 2018. godine, a najkasnije do 28. svibnja 2018. godine na adresu: LAG „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52220 Labin.

 

Prihvatljiv je nositelj projekta:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće 
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga.

 

Prihvatljiv je projekt koji se provodi isključivo na području LAG obuhvata.

 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

 1. Radionica će se održati u Nedešćini (Vijećnica Općinskog vijeća Svete Nedelje), dana 5. travnja  2018. godine s početkom u 18,00 sati
 2. Radionica će se održati u Labinu (Gradska knjižnica Labin, Polivalentna dvorana), dana 10. travnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati
 3. Radionica će se održati u Pićnu (Centar za nematerijalnu kulturu Istre), dana 17. travnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati.

 

Mole se zainteresirani prijavitelji na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 

LAG Natječaj M 1.2.2.-1-18

 

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan - Tablični dio - stari

Obrazac B. Poslovni plan - Opisni dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

 

PRILOZI

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Opis kriterija odabira - stari

 

PRAVILNIK

Pravilnik o uvjetima i postupcima LAG-a

  

LAG „Istočna Istra“ izvršio je izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koja se odnosi na izmjenu Obrasca B. Poslovni plan – tablični dio i Priloga IV. – Opis kriterija odabira. Ostala dokumentacija ostaje nepromijenjena.

Usvojene izmjene Natječaja odnose se na opis kriterija „Broj naselja u kojem se ulaganje provodi“ te na označavanje „Lokacije ulaganja“ u tabličnom dijelu poslovnog plana, a nalaze se u prilogu.

 

Napomena:

Nositelj projekta obvezan je uz prijavu projekta priložiti novi ispunjen Obrazac B – Poslovni plan – tablični dio.

 

 

OBRASCI

Obrazac B. – Poslovni plan – tablični dio – verzija 2 – excel

Obrazac B. – Poslovni plan – tablični dio – verzija 2 sa trc – pdf

  

PRILOZI

Prilog IV. – Opis kriterija odabira – verzija 2 bez trc

Prilog IV. – Opis kriterija odabira – verzija2 sa trc

Pitanja i odgovori

PRILOG

PDF Dokument

Rezultati

Prema Konačnoj rang listi LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja) na Upravnom odboru LAG-a odabrani su sljedeći Projekti:

 1. OPG Franković Amalija
 2. OPG Gobo Zvjezdan
 3. OPG Belušić Igor
 4. OPG Vozila Mauro
 5. OPG Belušić Štucin Kristina
 6. OPG Valković Denis
 7. OPG Smoković Silvano
 8. OPG Kos Srećko

 

Konačna rang lista TO 1.2.2.

Datum objave: 15.11.2018.