Dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Objava: Petak, 07. Travanj 2017

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava koji pridonose sljedećim ciljevima: 

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
  • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
  • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
  • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
  • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.

U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:

  • područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
  • sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine, a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice:

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima