Stupile na snagu izmjene Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«

Objava: Petak, 12. Siječanj 2018

Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 117/2017), mijenja se uvjet prihvatljivosti korisnika naveden u članku 4., stavku 1., točki h) tako da se riječi: »najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu« brišu, te isti sada glasi "h) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti".

Tekst Pravilnika.