Usvojen Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Objava: Srijeda, 09. Siječanj 2019

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje.

Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri mjere:

1) Informiranje u državama članicama – kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU;

2) Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima;

3) Restrukturiranje i konverzija vinograda – kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i

4) Ulaganja – kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske opreme.

 

U provedbi Nacionalnog programa na razini provedbenog tijela Agencije za plaćanja učinit će se daljnji pomaci u boljoj i učinkovitoj provedbi.

 

Više informacija možete pronaći OVDJE .