Lokalna razvojna strategija LAG-a "Istočna Istra" 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija predstavlja planski dokument kojim se kroz sagledavanje i razumijevanje društveno - ekonomskog razvoja Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“, njegovih razvojnih snaga i slabosti kao i uočenih razvojnih tendencija određuju ciljevi i prioriteti Labinštine.

 

Temeljna zadaća Lokalne razvojne strategije je postizanje suglasja među svim relevantnim dionicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora o ukupnim potrebama područja LAG-a vezanima uz gospodarski razvoj, infrastrukturu, okoliš, socijalna i kulturna pitanja te, sukladno tomu, služiti kao osnova za dogovaranje, usklađivanje i podržavanje aktivnosti definiranih strategijom. Strategija treba pomoći u definiranju i provedbi zajedničkih strateških ciljeva te dati osnovne smjernice za osmišljavanje, pripremu i realizaciju kvalitetnih provedbenih projekata.

 

Lokalna razvojna strategija je temeljni dokument za prijavu na podmjeru 19.2 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. LAG-ovi će dobiti mogućnost sufinanciranja projekata na svom prostoru do 2020. godine. Predstavnici civilnog, gospodarskog i javnog sektora javljat će se projektima na natječaje LAG-ova. Ako je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom koju je izradio LAG, odobrit će se sredstva za njegovo sufinanciranje koje na kraju Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplaćuje korisniku. Od izuzetnog značaja da je se svi subjekti javnog, civilnog i gospodarskog sektora uključe sa svojim projektima u izradu Lokalne razvojne strategije. Iz Programa ruralnog razvoja temeljem strategije moći će se financirati sljedeće mjere:

  • MJERA 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu;
  • MJERA 4 – Ulaganja u fizičku imovinu;
  • MJERA 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja;
  • MJERA 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima;
  • MJERA 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma;
  • MJERA 9 – Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača;
  • MJERA 16 – Suradnja.

Strategija će biti izrađena na LEADER načelima. LEADER program je krovni sveobuhvatni program razvoja ruralnih područja. Ciljevi programa su poboljšanje kvalitete života i diverzifikacija gospodarstva na ruralnih prostorima. LEADER pristup otvoren je svim osobama u ruralnim područjima koje žele razviti lokalne inicijative za razvoj svog mjesta i sudjelovati u njihovoj provedbi. On aktivno uključuje sve sudionike razvoja, predstavnike javnih i civilnih institucija i organizacija, privatne poduzetnike, ali i sve druge zainteresirane članove ruralnih zajednica.

 

Bitno je napomenuti da lokalna razvojna strategija neće biti izrađena samo za postojeće članove LAG - a, već i za potencijalne članove u dugoročnom razdoblju te za sve stanovnike koji žive na tom području.

 

Ova Lokalna razvojna strategija odnosi se na vremensko razdoblje od 2020. godine.

Strateški dokumenti

Edukativni materijali sa radionica

Upitnici

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja

Lokalna razvojna strategija LAG-a "Istočna Istra" 2014. – 2020.